مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده

بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


مجموعه مقالات دومین گردهمایی گنجینه‌های از یاد‌رفته‌ی هنر ایران، به‌کوشش مهدی مکی‌نژاد، فرهنگستان هنر و متن، جلد 4، صص 500-481، تهران1391
چکیده:

اینک پس از گذشت هفت فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی جیرفت و با توجه به انجام‌نگرفتن مطالعات فن‌شناسی و آسیب‌شناسی اشیاء سنگ کلریت، بررسی فنی این آثار برای دستیابی به برخی اطلاعات تکنولوژی عصر مفرغ در جنوب شرقی ایران بسیار ضروری است. در حال حاضر اشیاء و احجام سنگی (از جنس کلریت) این منطقه، در ابعاد مختلف، در موزه‌های داخلی و بین‌المللی نگهداری می‌شوند و تنها تصاویر تعدادی از آنها منتشر شده‌ و باستان‌شناسان آنان را بررسی کرده‌اند. درباره‌ی تمامی این آثار (جز چند مورد خاص) هیچ پرونده‌ی مطالعاتی باستان‌شناسی (به‌خاطر توقیفی‌بودن) وجود ندارد. هم‌چنین مستندسازی و فن‌شناسی و آسیب‌‌شناسی آنها صورت نگرفته و تنها برخی از این اشیاء مرمت‌های سلیقه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند. مجموعه‌ اطلاعات کنونی درباره‌ی این اشیاء در حد توصیف نقش، مفاهیم نمادین و ویژگی‌های باستان‌شناسانه است. از این رو در این نوشته که در واقع درآمدی بر فن‌شناسی سنگ‌های کلریتی جیرفت است، با توجه به نظرات منتشره و بررسی برخی نمونه‌های مطالعاتی، روند فنی ساخت و تزئین این آثار بررسی می‌گردد.


زیرشاخه: ابزار و اشیاء سنگی، تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، دوره‌ی پیش از تاریخ، سنگ، فن‌شناسی آثار

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا