محسن محمدی، مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی

بررسی کیفی آثار چوبی مکشوفه از شهر سوخته‌ی سیستان


مجموعه مقالات همایش علمی-پژوهشی هنر ایرانی هویت ملّی، به کوشش مهدی رازانی، صص 44-22، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان1392
چکیده:

شهر سوخته از بزرگ‌ترین محوطه‌ی پیش از تاریخ شرق ایران در سیستان و یکی از مهم‌ترین تولیدات آن صنایع چوبی بوده است. با توجّه به وجود آثار چوبی مختلف مانند شانه، جعبه آئینه، تخته‌ی بازی و غیره و حفظ آن‌ها به دلیل شرایط خاصّ منطقه و همچنین اهمّیت و لزوم شناخت کیفی ساخت آثار چوبی ایران در پیش از تاریخ، به بررسی آثار مکشوفه از این منطقه پرداخته شد. بررسی ساختاری نیز بر روی پنج نمونه‌ی مکشوفه از نقاط مختلف گورستان و بناهای یادمانی و با استفاده از روش‌های شیمی تر انجام گردید و ویژگی‌های فیزیکی آثار با توجّه به ساختارهایشان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بررسی‌ها نشان دادند که آثار مکشوفه از این منطقه در فرم‌های منطبق با نگرش‌های این تمدّن و با شناخت و آگاهی کافی از گونه‌های چوب مورد استفاده، ساخته شده‌اند. این آثار از برش‌های طولی چوب و بیشتر از درون-چوب بوده و نشانه‌های باقی‌مانده نشان دهنده‌ی استفاده از امکانات ابزاری مناسب می‌باشند. همچنین با توجّه به تغییرات چوب، ویژگی‌های ساختاری نشان‌دهنده‌ی ارتباط تنگاتنگ خصوصیّات چوب با یکدیگر است.


زیرشاخه: چوب، فن‌شناسی آثار

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا