یاسر حمزوی

تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد


کتاب ماه هنر، شماره 160، صص 135-126، دی1390
چکیده:

صحبت از معماری دوره‌ای خاص همچون دوره‌ی تیموری، نیازمند مرور تاریخ آن دوره است که مقاله‌ی حاضر به صورت گذرا اشاره‌ای به آن دارد. دوران حکومت تیموریان که از سال ۷۲۲ هـ.ق تا سال ۹۱۲ هـ.ق به‌طول انجامید یکی از درخشان‌ترین ادوار تمدن اسلامی و دوران اعتلای هنر و معماری و ساخت بناهای فراوان است. در این زمان، معماری از نظر عظمت و شکوه و غنای تزئینات به شکوفایی کم‌سابقه‌ای دست یافت. به‌دلیل ویژگی‌های خاص تزئینات بناهای این دوره و همچنین ضرورت حفاظت آنها، این پژوهش هدفی کلی را دنبال می‌کند: بررسی، مطالعه و شناخت تزئینات گچی بناهای دوره‌ی تیموری شهر یزد و مطالعه‌ی تحلیلی و تطبیقی آن. با توجه به مطالعات متون تاریخی و همچنین مطالعات میدانی صورت‌گرفته در شهر یزد که در زمینه‌ی معماری دوره‌ی تیموری و شناخت بناهای این دوره انجام گرفت، در حال حاضر می‌توان آثار معماری دوره‌ی تیموری در شهر یزد را به چهار دسته تقسیم نمود. الف: بناهایی که در دوره‌ی تیموریان ساخته و اسامی آنها در تاریخ ذکر شده است ولی در حال حاضر اثری از آنها نیست. ب: بناهایی که در دوره تیموری ساخته شده‌اند (با این توضیح که قبلا در آن مکان‌ها بنایی وجود داشته و در دوره معاصر نوسازی شده است). پ: بناهایی که قسمتی از آنها مربوط به دوره‌ی تیموری است. ت: بناهایی که در دوره تیموری ساخته شده و فقط بعضی قسمتهای آن در دوره‌های بعدی مرمت شده‌اند. در این پژوهش تمامی بناهای موجود مربوط به دوره تیموری از نظر تزئینات گچی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت وجود این‌گونه تزئینات، معرفی شده است.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، تزئینات معماری، دوره‌ی اسلامی، گچ و آرایه‌های گچی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا