مهشید عطاری

جایگاه علم و فن‌آوری‌های نوین (به‌ویژه فناوری نانو) در نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی (با رویکردهای نظام‌های بین رشته‌ای)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

حفظ و نگهداری میراث گذشتگان دغدغه‌ی امروز تمام کسانی است که به سرزمین و فرهنگ خود عشق می‌ورزند و آگاهند به این حقیقت که باغ پرامید فردای جهان ما از رودی سیراب می‌شود که سرچشمه‌ی آن در ارتفاع بیکران‌ تاریخ انسان است و در مسیر پرنشیب خود از تمام رنج‌ها و شادی‌ها، ناکامی‌ها و کامیابی‌ها، فرازها و فرودهای‌ مردمان جان گرفته و پربارتر شده است. حفاظت و نگهداری از سرمایه‌های هنری و تاریخی ملل گوناگون، هم‌چون‌ عرصه‌های دیگر حیات بشری در قرن حاضر، از تأثیرات عظیم و بنیادین ناشی از انقلاب علم و فن‌آوری بی‌نصیب‌ نمانده و روش‌های علمی روزآمد و فن‌آوری‌های نوین و شگفت‌انگیز امکانات وسیع و بی‌نظیری را در اختیار پژوهش‌گران و فعالان این وادی قرار داده است. در این مقاله ابتدا توضیحی در مورد ساحت‌های مختلف علم داده شده است. پس از آن به این موضوع پرداخته شده‌ است که چرا می‌توان علم حفاظت را یک نظام علمی بین‌رشته‌ای به‌شمار آورد و در نهایت به نقش فناوری نانو و کارآمدی‌ و قابلیت‌های آن برای کمک به فعالیت‌های پژوهشی در علم حفاظت از میراث فرهنگی پرداخته شده است.


زیرشاخه: مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا