صدیقه روحی

روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385
چکیده:

دیرزمانی است که یکی از دغدغه‌های خاطر مسئولین آرشیوها، موزه‌داران و کتاب‌داران در محیط مخازن، مشکلاتی در خصوص انتخاب وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از آثار کاغذی و دیگر منابع می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی ساختار کاغذ و مشخصات کاغذهای آرشیوی، راه‌حل‌های ساده و کاربردی ارائه می‌گردد، که با رعایت و آگاهی از آن، می‌توان عمر آثار موجود در مخازن را طولانی‌تر نمود.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، نگهداری آثار در مخزن
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا