صدیقه روحی
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

چکیده: دیرزمانی است که یکی از دغدغه‌های خاطر مسئولین آرشیوها، موزه‌داران و کتاب‌داران در محیط مخازن، مشکلاتی در خصوص انتخاب وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای حفاظت از آثار کاغذی و دیگر منابع می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی ساختار کاغذ و مشخصات کاغذهای آرشیوی، راه‌حل‌های ساده و کاربردی ارائه می‌گردد، که با رعایت و آگاهی از آن، می‌توان عمر آثار موجود در مخازن را طولانی‌تر نمود.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: