علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR
نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، 16 الی 18 اردیبهشت، 1393

چکیده: تشکیل رسوبات سفید سطحی، از جمله مشکلاتی است که به‌طور معمول در چرم‌های تاریخی دیده می‌شود و مخدوش‌شدن ارزش‌های زیبایی‌شناسی آثار را در پی دارد. بنابراین لزوم حذف این ترکیبات از سطح چرم امری آشکار است. لازمه‌ی انتخاب روش صحیح برخورد با این رسوبات، شناخت دقیق ماهیت آنها است. بر این اساس در این پژوهش اقدام به بررسی رسوبات سفید سطحی در یک مشک چرمی مربوط به عصر سلجوقی و مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه کوه قاین شد. بدین منظور جهت بررسی ساختاری رسوبات سفید تشکیل شده بر روی لایه گرین چرم، از روش ATR‌FTIR استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، اسیدهای چرب اشباع و نمک‌های آنها مهم‌ترین عامل ایجاد این ترکیبات در سطح نمونه‌های بررسی شده هستند. به‌طور معمول مهم‌ترین منبع این اسیدها، اسیدهای چرب آزاد موجود در چربی چرم و یا محصول اکسیداسیون آن است.نوشته‌های مرتبط: