سروش کیایی

عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی (به‌ویژه نقاشی و اسناد تاریخی)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

هدف در این مقاله آشناشدن با روش‌های عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی برای تعیین اصل یا جعل‌ بودن اثر، دیدن امضاهای مخدوش یا پنهان، نسخ کمرنگ شده و ناخوانا ست. هم‌چنین تشخیص محل مرمت‌های‌ قبلی و شناسایی رنگ‌دانه‌ها و … از طریق عکاسی مادون قرمز میسر می‌شود. اما قبل از آن نیز پرداختن به امواج مرئی و نامرئی و روش و ابزار کار و مفهوم عکاسی مادون قرمز و دامنه‌ی آن به‌ اختصار، ضروری به نظر می‌رسد.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، آنالیز دستگاهی، فن‌شناسی آثار، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا