سمانه‌سادات حسینیان
فراهم‌آوری ورق پوست (پارشمن)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

چکیده: آنچه‌که در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته است، درباره‌ی چگونگی تهیه و تولید ورق پوست (پارشمن) می‌باشد که به‌ عنوان یکی از مواد اصلی در تهیه‌ی نسخ و کتب، در طول تاریخ، کاربرد فراوان داشته و هم‌چون دیگر مواد، بستری برای انتقال‌ افکار و آثار نوشتاری، در دوران مختلف نمود داشته است. در این مقوله، تعدادی از پوست حیوانات، با انجام عملیات لازم، به‌ صورت ورق پوستی (پارشمن) فراهم‌آوری شده و تصاویری نیز از بافت سطحی آن‌ها ارائه گردیده است.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: