سمانه‌سادات حسینیان

فراهم‌آوری ورق پوست (پارشمن)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386
چکیده:

آنچه‌که در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته است، درباره‌ی چگونگی تهیه و تولید ورق پوست (پارشمن) می‌باشد که به‌ عنوان یکی از مواد اصلی در تهیه‌ی نسخ و کتب، در طول تاریخ، کاربرد فراوان داشته و هم‌چون دیگر مواد، بستری برای انتقال‌ افکار و آثار نوشتاری، در دوران مختلف نمود داشته است. در این مقوله، تعدادی از پوست حیوانات، با انجام عملیات لازم، به‌ صورت ورق پوستی (پارشمن) فراهم‌آوری شده و تصاویری نیز از بافت سطحی آن‌ها ارائه گردیده است.


زیرشاخه: چرم و پوست، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا