دن کوشل; جیان جیان چن; لوئیزا کازِلا

مرجعی برای اشل عکاسی مورد استفاده در مستندنگاری‌های حفاظتی


ترجمه‌ی معین اسلامی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387
چکیده:

این مقاله حاصل کوشش تعدادی از اساتید حفاظت و مرمت آمریکا می‌باشد که درآن تلاش شده است تا اشل عکاسی مرجعی حاویِ تمام موارد لازم و ضروری در مستندنگاری اشیاء تاریخی-هنری طراحی شود. استفاده از اشل در مستندنگاری اشیاء امری ضروری و مهم می‌باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در ادامه به توضیح بخش‌های مختلف این اشل، کاربرد و نحوه‌ی ساخت آن اشاره می‌شود. در بخش پیوست این مقاله نیز لینک‌های مرتبط با دانلود بخش‌های مختلف این اشل بصورت استاندارد آورده شده است.


زیرشاخه: مستندسازی و تصویربرداری
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا