دن کوشل; جیان جیان چن; لوئیزا کازِلا
مرجعی برای اشل عکاسی مورد استفاده در مستندنگاری‌های حفاظتی
ترجمه‌ی معین اسلامی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387

چکیده: این مقاله حاصل کوشش تعدادی از اساتید حفاظت و مرمت آمریکا می‌باشد که درآن تلاش شده است تا اشل عکاسی مرجعی حاویِ تمام موارد لازم و ضروری در مستندنگاری اشیاء تاریخی-هنری طراحی شود. استفاده از اشل در مستندنگاری اشیاء امری ضروری و مهم می‌باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. در ادامه به توضیح بخش‌های مختلف این اشل، کاربرد و نحوه‌ی ساخت آن اشاره می‌شود. در بخش پیوست این مقاله نیز لینک‌های مرتبط با دانلود بخش‌های مختلف این اشل بصورت استاندارد آورده شده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: