حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏

چکیده: موزون‌سازی دیوارنگاره‌های تاریخی، از دید نظری و در کار، همواره یکی از دغدغه‌های مرمت‌گران بوده است. یکی از مشکلات موجود، شناخت دقیق روش‌های موزون‌سازی و انتخاب درست آنها در بررسی شرایط ویژه‌ی هر اثر است. به دلیل مشاهده‌ی سردرگمی در زمینه‌ی مبانی این کارها و نیز احساس نیاز به پررنگ‌نمودن رابطه‌ی میان مبانی نظری و بخش اجرایی، هدف این مقاله، بررسی نظریات و استخراج قواعد اصولی در انتخاب شیوه موزون‌سازی متناسب با هر اثر است؛ بنابراین مقاله می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که «مبانی نهفته در پس کار موزون‌سازی کدام است و این مبانی در عمل به چه شکل و شیوه‌هایی تجسم عینی می‌یابد؟». در روند پاسخگویی نیز، تلاش شده با ارائه‌ی نتایج پژوهش در قالب یک متن توصیفی برگرفته از منابع معتبر در زمینه‌ی مبانی نظری مرمت دیوارنگاره‌ها، تصویری روشن از انواع روش‌های موزون‌سازی ارائه شود. در این صورت مرمت‌گر می‌تواند با دید باز به گزینش روش موزون‌سازی مناسب بپردازد. در این میان از تجربیات شخصی نیز بهره گرفته شده تا سرانجام بتوان با تجزیه و تحلیلی کیفی، نتایج نهایی را که همان «شناخت اصول و شرایط مقدماتی در مواجهه با نقاشی‌های دیواری در راستای انتخاب مناسب‌ترین روش موزون‌سازی» است، به دست آورد.

دریافت مقاله: پایگاه دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایراننوشته‌های مرتبط: