غلامحسین معماریان

معرفی گوشه‌ای از معماری ناشناخته‌ی ایران: ساختمان آب‌انبارها


دوفصل‌نامه‌ی نامه‌ی معماری و شهرسازی، شماره‌ی دو، صص 141-124، بهار و تابستان1388
چکیده:

در این مقاله به روش ساخت آب‌انبارها در نقاط مختلف ایران پرداخته شده است. در بخش نخست به انواع ساخت‌مایه‌ها یا مصالح اشاره شده است. مواد و مصالح نقش اساسی در ساختمان آب‌انبارها دارند. با توجه به ذخیره‌سازی آب، توجه به نوع مصالح و اجرای آن بسیار مهم و حیاتی بوده است. کمی بی‌دقتی در این‌زمینه باعث ایجاد رخنه در آب‌انبار شده و نشت آب را در پی داشته است. در بخش دیگر این مقاله نوع |وشش‌ها و شکل‌شناسی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه‌ی اجرای پوشش‌ها نیز بسیار مهم بوده است زیرا گاهی قطر دهانه‌ی پوشش تا ۱۵ متر می رسیده است و از فنون مختلفی برای این کار استفاده شده که یکی از آنها به گنبد‌سازی شباهت داشته است. آخرین بخش کار به نحوه‌ی اجرای آبانبار از کف تا پوشش و روش گودبرداری و اجرای دیوارها اختصاص داده شده است. با توجه به محدودیت منابع نوشتاری درباره‌ی این موضوع، از مشاهدات عینی و مصاحبه با استادان آب‌انبارساز بهره گرفته شده است. اطلاعات به‌دست‌آمده بر مبنای موضوعاتی خاص ساماندهی شده تا در نهایت تصویری مشخص از موضوع به مخاطبان محترم داده شود.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی
دریافت مقاله: نشریات الکترونیکی دانشگاه هنر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا