مسلم میش‌مست‌نهی

نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشی‌کاری هفت‌رنگ ِمناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، ویژه‌نامه‌ی دوم (حفاظت از آرایه‌های معماری)، بهار 1394
چکیده:

تداوم فن- هنر کاشی‌کاری سنتی در ایران از یک سو و نگاه مرمتیِ دانشگاهی از سوی دیگر سبب شده است که شیوه‌های برخورد با کاشی‌های آسیب دیده در بناهای تاریخی، گستره‌ی وسیعی از تعمیر سنتی تا مرمت‌هایی نیمه سنتی، مدرن و حتی بی منطق را شامل شود. این مرمتها بر اساس تکنیک ساخت کاشی یا نوع آسیب وارد شده می‌توانند متفاوت باشند. این مقاله به بررسی مرمت انجام شده روی گونه‌ی ویژه‌ای از کاشی‌های نره‌ی هفت‌رنگ قاجاری روی مناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین می‌پردازد و بیشتر روند اجرایی انجام شده را مد نظر دارد؛ هر چند که نیم نگاهی نیز به دلایل نظریِ این مرمت و آزمایش‌های انجام شده نیز دارد.


زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، تزئینات معماری، کاشی، لعاب، مبانی نظری مرمت
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا