محسن محمدی

واژه‌شناسی حفاظت و مرمت آثار چوبی (۱): «واژگان عمومی و ساختار»


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

حفاظت و مرمت در ایران دانش نوپایی است که اکثر منابع اطلاعاتی آن به زبان انگلیسی می‌باشد. در این میان‌ حفاظت آثار چوبی شاخه‌ای است که هنوز در ایران به درستی به آن پرداخته نشده است و شناخت اصطلاحات‌ تخصصی و معادل‌یابی آنها جهت درک صحیح مفاهیم مطرح‌شده در منابع مختلف ضروری می‌نماید. در متن حاضر سعی شده است مهم‌ترین اصطلاحات مربوط به واژگان عمومی و ساختار آثار چوبی در زمینه‌ی حفاظت و مرمت مورد بررسی قرار گیرد. البته معادل‌های ذکر شده صرفاً در حیطه‌ی حفاظت و مرمت چوب بررسی گردیده‌اند.


زیرشاخه: چوب
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا