در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 38 کتاب ثبت شده است.


مشخصات انتشار
مریم شیروانی

آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخیتخت جمشید، 1387
ورونیک ورگی‌بلمین

فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ


ترجمه‌ی غلامرضا وطن‌خواه، مهدی رازانی
انتشارات جهاد دانشگاهی، 1390
مهدی رازانی

راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف‌ها و اشیاء صدفیانتشارات علمی آبزیان، 1387
علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)،

کشف الصنایعنسخه‌ی خطی، (قرن 13ﻫ.ق)
محمد مومن حسینی (1080 ﮪ.ق)

تحفه‌ی حکیم مومنانتشارات کتاب‌فروشی محمودی، 1376
محمد زکریا رازی،

کتاب الاسرار


ترجمه‌ی حسن‌علی شیبانی،
موسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،

تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانیانتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، 1348
حمدالله مستوفی (740 ﻫ.ق) به‌ کوشش گای لیسترانج،

نزهۃ القلوبانتشارات دنیای کتاب، 1362
Al-Biruni

Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir


ترجمه‌ی Hakim Mohammad Said
Pakistan Hijra Council، 1891
W. Floor

(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925Mazda Publishers، 2003
J. Rochechouart

Souvenirs d’un voyage en PerseChallamel Ainé، 1867
هانس وولف

صنایع دستی کهن ایران


ترجمه‌ی سیروس ابراهیم‌زاده
شرکت انتشارت علمی و فرهنگی، 1384
منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)

گوهرنامهانتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، 1335
حبیش تفلیسی،

بیان الصناعاتانتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، 1336
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،

جواهرنامهانتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، 1343
ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار،

عرایس الجواهر و نفایس الاطایبانجمن آثار ملی، 1345
محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق)

جواهرنامه‌ی نظامیمیراث مکتوب، 1383
جهانگیر پادشاه ،

مِرآت الجواهرنسخه‌ی خطی، (1036 هـ.ق)
مشخصات انتشار

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا