حبیش تفلیسی،

بیان الصناعات


ویرایش (/به کوشش) ایرج افشار؛ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین؛ تهران؛ 1336

چکیده:

چنان‌که از نام اش بر می‌آید، این کتاب حاوی مطالبی در رابطه با صنایع مختلف و رایج در ایران قرن ششم است. میناکاری، فلزکاری، آماده‌سازی رنگ‌دانه‌ها و … از مطالب باارزشی ست که در این کتاب می‌توان یافت. جلد پنجم فرهنگ ایران زمین، صص ۲۹۸-۴۵۷

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا