سمیه بصیری

زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان؛ اصفهان؛ 1392

چکیده:

در فصل اول این کتاب تاریخچه‌ی کاربرد سنگ را با معرفی بناهای سنگی کشور و همچنین بررسی مقدماتی سنگ‌شناسی و کانی‌شناسی بیان شده است‌. فصل دوم به مبحث آسیب‌شناسی سنگ و آزمایش‌های آن اختصاص دارد و مواردی از قبیل هوازدگی (شیمیایی-فیزیکی و بیولوژیکی) به‌عنوان عوامل مخرب و فرساینده‌ی سنگ در کنار بررسی انواع آزمایش‌ها و روش‌های موارد استفاده‌ی ساختار‌شناسی، و تاحدی شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی شیوه‌‌های مرسوم و متعدد در پاک‌سازی آثار سنگی و ویژگی‌‌های آنها، و در کنار آن، تاریخچه‌ی کاربرد فنون و مواد جهت حفظ و مرمت و پُرکردن کمبود آثار و احجام سنگی از مواردی است که در فصل سوم آمده است. نهایتاً در بخش پیوست این کتاب، نویسنده فصلی را در رابطه با بتن و عوامل تخریب و فرسودگی سازه‌های بتنی قرار داده است. (م. رازانی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا