هانس وولف
صنایع دستی کهن ایران
ترجمه‌ی سیروس ابراهیم‌زاده، شرکت انتشارت علمی و فرهنگی، تهران، 1384

چکیده: این کتاب شاید غنی‌ترین و مهم‌ترین منبع از صنایع کهن ایران که در نیمه‌ی قرن بیستم هنوز زنده بوده اند باشد. مطالب کتاب متنوع و شامل اغلب صنایع رایج و کهن ایران مثل فلزکاری، کاشی‌کاری، لعاب‌سازی، پارچه‌بافی و ... است. کتاب‌شناسی غنی این کتاب راه‌گشای بسیاری از پژوهش‌ها در زمینه‌های مختلف بوده ست.نوشته‌های مرتبط: