ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا

ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت


ترجمه‌ی رسول وطن‌دوست؛ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور؛ تهران؛ 1370

چکیده:

این کتاب یکی از منابع کلاسیک و پذیرفته‌شده‌ی سنگ در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌گردد که اثری حجیم و پر مغز است که به واسطه‌ی پرداختن به بسیاری مباحث بنیادی در حفاظت و مرمت سنگ بسیار مورد پذیرش عمومی قرار گرفته و در عمده منابع فارسی مربوط به سنگ بدان ارجاع داده شده است. فرسودگی سنگ در واقع از پنج فصل تشکیل شده است. فصل نخست آن مربوط به هوازدگی سنگ با تاکید بر اثر آب و نمک‌های محلول در زوال سنگ است. فصل دوم به منابع و عوامل آلوده‌کننده‌ی هوا و نقش آنها در فرآیند پوسیدگی و فرسودگی سنگ می‌پردازد و در فصل سوم مبحث حفاظت سنگ در بناها و مصالح ساختمانی و روش‌های آن پرداخته شده است. در فصل چهارم، به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌ها، مواد مورد استفاده در درمان سنگ‌ها از منظر خواص و ویژگی‌ها، مکانیزم واکنش‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم نیز به ارزیابی کیفی رزین‌های مصنوعی مورد استفاده در حفاظت سنگ در اثر هوازدگی پرداخته شده است. کتاب دارای واژه‌نامه‌ی فارسی انگلیسی و بلعکس بوده که لغات تخصصی متن در آن آمده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا