بیژن اربابی

مرمت قالی و زیرانداز


دانشگاه هنر؛ تهران؛ 1386

چکیده:

این کتاب در ۱۹۲ صفحه‌ی گلاسه و مصور به موضوع نگه‌داری و مرمت فرش دست‌باف و زیراندازهای پشمین می‌پردازد. کتاب در دو فصل تدوین شده و با مقدمه‌ای کوتاه از پیشینه‌ی قالی و زیرانداز، تفاوت مرمت علمی با مرمت سنتی و وظایف مرمت‌گر شروع می‌شود سپس در فصل اول با عنوان آشنایی با مواد اولیه و تکنیک‌های بافت به بررسی شناخت مواد اولیه و عوامل آسیب‌رسان به آنها و شیوه‌های بافت و انواع گره‌ها پرداخته و در فصل دوم با عنوان مراحل مختلف حفاظت و مرمت فرش به چگونگی اقدامات مرمتی در بخش‌هایی چون شناخت ابزار، مراحل تکمیل (اصلاح عیوب موجود پس از اتمام بافت فرش)، شیرازه، ریشه، سربندی‌ها، پوسیدگی، پارگی دو سر قالی، کاربرد گره‌ها در مرمت، بیدخوردگی، عملیات دست‌کاری (مراحل تکمیلی به منظور هم‌سطح کردن یا هم‌رنگ کردن بخش مرمتی با سایر قسمت‌ها و یا گم کردن بخش‌های مرمتی)، رنگ‌برداری و لکه‌برداری می‌پردازد؛ و در نهایت با واژه‌نامه و فهرست منابع پایان می‌یابد. کتاب مذکور در سال ۱۳۹۰ در ۳۰۰۰ نسخه با مختصر اصلاحاتی تجدید چاپ شده است. (تهیه‌کننده: رامین محمدی سفیدخانی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا