منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)
گوهرنامه
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، تهران، 1335

چکیده: این کتاب، همانند سایر کتاب‌های جواهرنامه، حاوی اطلاعات ارزش‌مند در رابطه با سنگ‌های قیمتی و کانی‌ها و مواد مصنوع است. این کتاب در رابطه با تجارت مواد معدنی و مصنوعی در قرن نهم هجری مطالب جالب توجهی دارد.نوشته‌های مرتبط: