منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)

گوهرنامه


انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین؛ تهران؛ 1335

چکیده:

این کتاب، همانند سایر کتاب‌های جواهرنامه، حاوی اطلاعات ارزش‌مند در رابطه با سنگ‌های قیمتی و کانی‌ها و مواد مصنوع است. این کتاب در رابطه با تجارت مواد معدنی و مصنوعی در قرن نهم هجری مطالب جالب توجهی دارد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا