Al-Biruni
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
ترجمه‌ی Hakim Mohammad Said، Pakistan Hijra Council، Islamabad، 1891
زبان: English

چکیده: این کتاب شاید یکی از قدیمی‌ترین اسناد در رابطه با کانی‌ها و مواد مصنوع در قرون اولیه‌ی اسلامی باشد. در این کتاب اطلاعاتی در مورد فلزات، آلیاژهای آن‌ها، شیشه‌ها، لعاب‌ها و میناها آورده شده است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است.نوشته‌های مرتبط: