دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

دوفصلنامهی مرمت و پژوهش

این دوفصل‌نامه به عنوان یکی از اولین نشریه‌های تخصصی در زمینه مرمت اشیاء و بناهای تاریخی یکی از منابع ویژه در این رشته به زبان فارسی می‌باشد. در حال حاضر این نشریه به صاحب امتیازی و سردبیری آقای حمید ملکیان، با رتبه‌ی علمی- ترویجی به فعالیت خود ادامه ‌می‌دهد.

شرکت‌ خصوصی
سوشیانت بر این عقیده است که کلیه افراد مرتبط با مرمت آثار تاریخی و اشیاء فرهنگی اعم از دانشجویان، اساتید، کارشناسان میراث فرهنگی، محققان و دوست‌داران این زمینه، عضو، مخاطب، بسط‌دهنده و ناظر این پایگاه هستند.
کارشناس حفاظت و مرمت

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا