منابع ثبت شده مربوط به

آنالیز دستگاهی

مشخصات
Parviz Holakooei، 2014

A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran


مقاله
Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro، 2013

Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach


مقاله
Parviz Holakooei، Amir-Hossein Karimy، Carmela Vaccaro، 2014

A multi-analytical approach to the examination of nineteenth-century European wallpapers in Vasiq-Ansari House in Isfahan, Iran


مقاله
مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی، 1387

آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی


مقاله
Ian R. Hardin، Frances J. Duffield، 1387

بررسی میکروسکوپی بافته‌های ایران


ترجمه‌ی فاطمه یزدان‌خواه کناری
مقاله
شیوا حاجیانی، مهناز عبدالله خان گرجی، 1387

شناسایی رنگ‌های مورد استفاده در سه نسخه عقدنامه‌ی عصر قاجار


مقاله
سروش کیایی، 1387

عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی (به‌ویژه نقاشی و اسناد تاریخی)


مقاله
امیر ثناجو، 1391

آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت کاشی‌های هفت‌رنگ ایوان غربی مجموعه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز


پایان‌نامه
داریوش کوشکی، 1391

حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز


پایان‌نامه
معین اسلامی، 1388

آخرین دستاوردهای علمی در زمینه‌ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی


مقاله
سیدمحمدامین امامی، 1383

کاربرد میکروسوند الکترونیکی در تفسیر و بررسی ساختار اشیاء باستانی از دیدگاه متالورژیک


مقاله
فلور بنده‌خدا، 1383

کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت


مقاله
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا