تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی

منابع ثبت شده مربوط به

دوره‌ی پیش از تاریخ

مشخصات
اکبر عابدی، 1395

پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!


مقاله
حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم، 1395

تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته


مقاله
رامین محمدی سفیدخانی، 1393

گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران


مقاله
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده، 1391

بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


مقاله
مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده، 1389

جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران


مقاله
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، عباس عابد اصفهانی، 1388

نگاهی به نویافته‌های باستان‌شناختی جیرفت


مقاله
مسعود رحمتی، 1388

نو آوری‌های دوره‌ی نوسنگی در آناتولی


مقاله
فاطمه محسنی، 1380

مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری


پایان‌نامه
خالد صادقی، 1381

بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح محافظتی نقاشی‌های پیش از تاریخ اشکفت آهوی بستک


پایان‌نامه
امیرحسین کریمی، 1381

مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان


پایان‌نامه
زهرا بهزادنیا، 1370

بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی


پایان‌نامه
محسن موحدی، 1368

حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا