عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت یک نمونه از اسکلت های انسانی متعلق به سایت موزه عصر آهن تبریز جلیل اسمعیل نژاد 1398 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت نغمه قدوسی 1390 پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت تزیینات کاشیکاری نمای جنوبی سردر باغ ملی تهران علیرضا کاظمی نسب 1395 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی 1389 پایان‌نامه
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم سمیه نوغانی بهمبری 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد منا منتظری هدشی 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection مهشید ایلخانی 1389 پایان‌نامه
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه پروین سلیمانی 1391 پایان‌نامه
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس حمیدرضا بخشنده‌فرد 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه نگار اعزازی 1388 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت یک نمونه از اسکلت های انسانی متعلق به سایت موزه عصر آهن تبریز
جلیل اسمعیل نژاد
1398، پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت
نغمه قدوسی
1390، پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت تزیینات کاشیکاری نمای جنوبی سردر باغ ملی تهران
علیرضا کاظمی نسب
1395، پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی
1389، پایان‌نامه
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم
سمیه نوغانی بهمبری
1389، پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد
منا منتظری هدشی
1390، پایان‌نامه
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection
مهشید ایلخانی
1389، پایان‌نامه
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پروین سلیمانی
1391، پایان‌نامه
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس
حمیدرضا بخشنده‌فرد
1391، پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه
نگار اعزازی
1388، پایان‌نامه
لیست نتایج

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا