گزیده‌ای پیرامون آثار با پایه‌ی کاغذی

قرن‌هاست که ارتباطات نوشتاری به صورت یکی از مهمترین پایه‌های فرهنگی در روند رشد تمدن‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند. انتقال اندیشه‌ها، تجربیات، آموخته‌ها و احساسات شاید تنها راهی بود که انسان را به آرزوی دیرینه اش یعنی جاودانگی و فناناپذیری‌اش در گذر زمان نزدیک می‌کرد

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا