مریم اکبری فرد

آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت تعدادی از ظروف مرمرین شهرسوخته‌ی زابل


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر

چکیده:

شهر سوخته از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی پیش از تاریخ می‌‌باشد که آثار منحصر به‌فردی از این منطقه به‌دست آمده که ظروف مرمرین از این قاعده مستثنی نیست. تعداد نُه قطعه از ظروف مرمرین جهت فن‌شناسی، آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول خلاصه‌ای از کاوش‌ها و نتایج بررسی‌های باستان‌شناسی که تاکنون از شهر سوخته بدست آمده معرفی شده است. در فصل دوم به معرفی آثار مورد مطالعه و فن‌شناسی و کاربرد و هم‌چنین بررسی آماری ظروف پرداخته شده است. فصل سوم مطالعات آزمایشگاهی است که به بررسی ظروف مرمر مورد مرمت منطقه‌ی مسکونی شرقی شهر سوخته پرداخته و نتایج حاصل از این آزمایش‌ها را دربر می‌گیرد. فصل چهارم مربوط به آسیب‌شناسی آثار است که به معرفی اَشکال آسیب و شناخت عوامل آسیب‌رسان و علت و منبع آسیب وارده به اشیاء مورد بررسی می‌‌پردازد. فصل پنجم مربوط به عملیات مرمتی می‌باشد و روند کار جهت مرمت ظروف مرمر بیان شده است و در نهایت نتایجی که از کل پروژه بدست آمده پایان‌بخش پروژه است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا