سید محمد بهروز

ارائه‌ی روش‌های تشخیص آسیب در آثار فرهنگی خاتم‌سازی‌شده و روش حفاظت و مرمت خاتم


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا