مهدی مداحی گیوی

ارائه‌ی طرح حفظ، درمان و مرمت بخشی از کتیبه‌ی گچبری بقعه‌ی امین‌الدین جبرائیل قریه‌ی کلخوران اردبیل


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا