سمیه بصیری

ارایه‌ی طرح حفظ و مرمت حوض مروارید عمارت هشت‌بهشت اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: داریوش حیدری
چکیده:

این پژوهش، حاصل تلاش بسیاری است که در زمینه‌ی مرمت و بازسازی احجام مرمرین، به‌طور کلی، به انجام رسیده، چرا که علیرغم مرمت آثار مرمرین متعدد در ایران، پژوهش علمی جامعی بر روند مرمت آثار مرمرین و نیز شیوه‌ها و مواد مختلف جهت مرمت این‌گونه احجام صورت نگرفته است. از این رو با توجه به نیاز بسیار در خصوص چگونگی مرمت و بازسازی آثار مرمرین و نیز فقدان دانش و اطلاعات کافی که در این خصوص به چشم می‌خورد، در اینجا به تاریخچه‌ی مرمت احجام مرمرین پرداخته شده و مواد و روش‌هایی که از گذشته تا به حال در خصوص پاک‌سازی، نمک‌زدایی، حفظ، مشابه‌سازی، تثبیت، مرمت و بازسازی آثار مرمرین به‌کار رفته است و نیز موفقیت و یا عدم موفقیت این روش‌ها بررسی شده است. در این خصوص، به عنوان نمونه، به آثار و احجام مرمرین متعدد در دنیا و نیز نحوه‌ی مرمت آنها اشاره گردیده و سپس روش‌هایی که امروزه در خصوص مرمت آثار مرمرین به‌کار می‌رود، بررسی شده است. روش‌هایی کلی در خصوص چگونگی حفظ و مرمت احجام مرمرین، از مشاهدات بصری گرفته، تا تثبیت نهایی اثر مطرح گردیده و سپس چگونگی بازسازی و پرکردن کمبود در انواع آثار سنگی و به‌ویژه مرمرین بیان شده و کلیه‌ی مواد و روش‌هایی که در این خصوص از دیرباز تا کنون وجود داشته و استفاده شده اند و نیز ویژگی‌ها، مشکلات و یا مُحَسنات هر یک از این روش‌ها بررسی شده تا در انتها به تهیه و ساخت انواع ترکیبات متعدد جهت بازسازی حوض مروارید پرداخته و پس از انجام آزمایشات متعدد، به منظور بررسی ویژگی‌های هر یک از ترکیبات و سنجش میزان پایداری آنان در برابر عوامل محیطی و نیز بررسی میزان تناسب خصوصیات این ترکیبات با ویژگی‌های سنگ مرمر حوض مروارید، به انتخاب بهترین و مناسب‌ترین ترکیب پرداخته و در نهایت پیشنهاد نحوه‌ی حفظ و مرمت حوض مروارید، ارایه گردیده است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا