بهروز جلوداریان بیدگلی

استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1395
استاد راهنما: مهدی رازانی

چکیده:

کشف حوزه تمدنی جیرفت در دهه ۸۰ شمسی باعث شد آثار شاخصی که پیش‌تر مجهول بودند بار دیگر از منظر شناسایی منشأ فرهنگی مورد توجه قرار گیرند از جمله این آثار کیف‌های ‌دستی از جنس سنگ نرم هستند. آثار مورد بررسی در این پژوهش ۴ اثر مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد از حوزه تمدنی هلیل رود موجود در موزه آذربایجان تبریز بوده اند که از حفاریات غیرمجاز و توسط نیروهای امنیتی (دهه۷۰شمسی) کشف شده اند. به‌جز یک سنگ وزنه که به‌صورت غیراصولی وصالی شده بود دیگر اشیا به جز لایه‌های چرکی و آسیب‌های رنگی تنها نیاز به پاک‌سازی داشتند. با توجه به آنکه شناسنامه‌ موزه‌ای این آثار به‌صورت دقیق تدوین نشده بود. برای انجام مستندنگاری دقیق که در واقع بخش اصلی اهداف این رساله را شامل می‌شد از روش‌های عکاسی با تصحیح رنگی، روش گیگاپن (GigaPan)، تصویربرداری فتوگرامتری برد کوتاه دیجیتال و در نهایت روش غیرتخریبی تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI)به شیوه‌ی نوربالا انجام گرفت. نتایج این روش‌های مستندنگاری تصاویر قابل تحلیل و دقیقی از آثار مورد نظر ارائه نمود؛ که این مستندات می‌توانند در مطالعات مربوط به ردیابی فن‌شناسی و همچنین ثبت دقیق جزئیات در صورت مفقودی و دیگر موارد پژوهشی بکار گرفته شوند و بستر مناسبی برای تطابق مستندنگاری موزه‌ای در کشور را با مجموعه قوانین حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی فراهم می‌سازد. در ادامه پس از پاک‌سازی سطحی به شیوه خشک، استفاده از حلال‌های شیمیایی مناسب برای تمیزکاری قسمت‌های رد چسب و شماره اموال‌های غیر اصولی درج شده روی اشیا به کار گرفته شد. پس از بررسی در قسمت‌های مختلفی اثری که دارای شکستگی بود، وصالی‌های غیر اصولی ملزوم با تست مواد شیمیایی مختلف باز شده و وصالی مجدد با محلول ۴۵ درصد پارالوئید B72 در استون انجام پذیرفت.

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا