رضا شریف‌نژاد

بازسازی نقوش سفالینه‌های تاریخی دارای نقش متقارن و تکرارشونده به شیوه‌ی چاپ


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: اصغر پورشیروی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا