عبدالرضا برق‌دهنده

بررسی، حفاظت و مرمت یک نمونه گورخمره‌ی ایلامی مکشوفه از حفاری‌های هفت‌تپه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: مهرناز آزادی; حسین احمدی
استاد مشاور: حمید فدائی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا