فرخ شجاعی
بررسی‌های علمی و آزمایشگاهی در مورد شناخت ویژگی‌های فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک قبضه شمشیر آهنی و یک کلاهخود برنزی متعلق به میراث فرهنگی ایلام
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مجید قاضیان تفرشی

چکیده: ارائه‌ی الگوی مناسب در تشخیص اصالت آثار فلزی کشف‌شده از طریق غیر علمی، تاریخ‌گذاری نسبی آثار مذکور بر اساس سطح فن‌آوری و پدیدار نمودن نقوش و تزئینات و در نهایت رفع ضایعات و ایجاد شرایط مناسب جهت تداوم اثر و نمایش آن اهداف پروژه را تشکیل می‌دهند. روش پژوهش مطالعات تاریخی و مطابقتی و استفاده از روش‌های پیشرفته ازمایشگاهی در زمینه‌های شیمیایی و متالوژیکی و ارائه‌ی روش‌های نوین حفاظت و مرمت است. نتیجه‌ی به‌دست‌آمده عبارت از تشخیص اصالت آثار و ارائه‌ی مفاهیم مطرح در حوزه‌ی فرهنگ و تاریخ و نهایتاً مرمت و حفاظت آثار تاریخی است.نوشته‌های مرتبط: