موسی پورنوروز

بررسی آرایه‌های آجری موجود در ابنیه‌ی تاریخی دزفول (مرمت و حفاظت آرایه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: حسین احمدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا