زهرا لالائی

بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت شمایل روسی (مسیر صلیب) متعلق به مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مسعود باتر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا