فرشته طلائی‌راد

بررسی آسیب‌های قارچی در آثار کاغذی، روش مبارزه با قارچ و مرمت چند نمونه آثار کاغذی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: حمید ملکیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا