صدرالله اسدبیگی

بررسی تزئینات آهک‌بری در حمام حاج‌آقا‌تراب نهاوند؛ حفاظت و مرمت قسمتی از تزئینات آهک‌بری در حمام آقاتراب نهاوند


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا