حسنیه زعفرانچی‌زاده مقدم

بررسی تزئینات خانه‌های قدیمی تبریز (نقاشی روی گچ)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1385
استاد راهنما: محمدحسن محب‌علی
استاد مشاور: علیرضا بهرمان
چکیده:

هدف پژوهش شناسایی تزئینات خانه‌های قدیمی تبریز مخصوصا نقاشی روی گچ، بررسی تاریخچه‌ی ساخت خانه‌ها و نقاشی‌ها، آسیب‌شناسی نقاشی‌ها و شناسایی مواد رنگی که در تزئینات خانه‌ها به‌کار رفته است. چهار خانه‌ی موجود در تبریز که نقاشی روی گچ دارند مورد بررسی قرار گرفته اند ۱- خانه حریری ۲- خانه مجتهدی ۳- خانه سلماسی ۴- خانه بهنام. این چهار خانه جزء معدود خانه‌هایی هستند که نقاشی روی گچ در آن‌ها حفظ شده است. روش پژوهش در زمینه‌ی تاریخچه‌ی نقاشی دوره‌ی قاجار به طریق کتابخانه‌ای بوده در بقیه‌ی موارد از جمله آسیب‌نگاری و آسیب‌شناسی کار عملی انجام گرفته و بعد از پایان مرحله‌ی آسیب‌شناسی کارهای آزمایشی به روی نمونه رنگ‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش برای اولین بار اجرا شده است. در این پزوهش یک سری اطلاعات در زمینه‌ی خانه‌ها و نقاشی‌های دوره‌ی قاجاریه به‌دست آمده، نحوه‌ی نقاشی، کاربرد رنگ‌ها و نحوه‌ی حفاظت و نگهداری و مرمت خانه‌های قدیمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که خانه‌های قدیمی تبریز از نظر بنا دارای استحکام خوبی هستند […] نمونه‌های رنگ در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته اند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا