محمدحسین توکلی

بررسی حفاظتی و مرمتی آثار نقاشی استاد حسین همدانی، مرمت شمایل امام علی (ع) (عمل حسین همدانی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا