فریبا مجیدی

بررسی حفاظتی و مرمتی ساختار کاغذی بدنه‌ی قلمدان‌های روغنی و مرمت دو نمونه قلمدان کاغذی روغنی دوره‌ی قاجار


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا