فرح‌سادات‌ مدنی

بررسی روش استفاده از محیط کم اکسیژن در ضدعفونی آثار کاغذی (آنوکسی نیتروژن)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: محمد قهری
چکیده:

بررسی تاثیر شرایط کم‌ اکسیژن بر قارچ‌های شایع در آثار کاغذی و جایگزینی روش‌های شیمیایی خطرناک با یک روش غیر سمی و ایمن برای آثار با ارزش است. روش پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مکاتبه با مراکز مهم و پایگاه‌های اینترنتی، کشت قارچ‌های مورد مطالعه، ایجاد شرایط کم اکسیژن در مقیاس آزمایشگاهی و انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های قارچ کشت داده شده و نمونه‌های کاغذ آلوده به قارچ است. نتایج نشان می‌دهد که محیط کم اکسیژن روشی مؤثر برای جلوگیری از رشد قارچ‌ها است اما اثر کشندگی آن بسته به گونه‌ی قارچ متفاوت است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا