حسین امینی

بررسی روند مرمتی حفاظتی گنبد مدرسه‌ی امام صادق (ع) مدرسه‌ی چهارباغ


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: احمد رهبری; اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا