یاسمن;زیری

بررسی شیوه‌ی نگهداری و نمایش دیوارنگاره‌های انتقالی با ابعاد بزرگ و اقدامات حفاظتی بر روی ۵۳ قطعه نقاشی صف سلام فتحعلی‌شاه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: غلامرضا رحمانی
چکیده:

با نگاهی گذرا به شرایط خاص و منحصر به‌فرد دیوارنگاره‌ی مورد بررسی در این پژوهش، می‌توان گفت که بیشترین آسیب‌های وارده به آن، در زمان حمل ونقل و هم‌چنین نگهداری نادرست پس از انتقال رخ داده است. دست‌یابی به شیوه‌های صحیح حمل و نقل نقاشی‌های دیواری سنگین و منقول با ابعاد بزرگ و هم‌چنین روش‌های صحیح نگهداری و نمایش، پس از حفاظت و مرمت این آثار، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر استحکام و بقای این گونه آثار داشته باشد. با توجه به این اهداف، پژوهش در این زمینه با مطالعات کتابخانه‌ای آغاز شد. روش این تحقیق توصیفی بوده و برای فن‌شناسی موضوع از روش‌های آزمایشگاهی و دستگاهی استفاده شده است. در نهایت نیز، بر اساس مطالعات انجام‌شده، پیشنهاداتی در خصوص حمل و نقل، بسته‌بندی، حفاظت، مرمت و هم‌چنین اتصال مجدد قطعات جهت نمایش صحیح و اصولی ارائه شده است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا