عالیه تدین چهارسوقی

بررسی شیوه‌ی عمل‌آوری و تکنیک اجرای تزئینات گچی ﴿موسوم به کشته‌بُری﴾ در بنای عالی‌قاپوی اصفهان، از دیدگاه حفاظت و مرمت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: محمدرضا نیلفروشان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا