مصطفی خواجه محمودی

بررسی علل زردشدگی کاغذهای نسخه‌ی خطی لباب‌الاخبار متعلق به قرن ۱۳ هجری قمری و ارائه‌ی راهکار حفاظتی 


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: مهرناز آزادی; عباس عابد اصفهانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا