فاطمه امید‌بخش

بررسی فنی و آسیب‌شناسی اشیاء مفرغی قرن ششم هـ.ق (سلجوقی) منطقه‌ی مازندران با تأکید بر مرمت سه قطعه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: مصطفی رستمی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا