نغمه قدوسی
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1390
استاد راهنما: حسین احمدی
استاد مشاور: زهره روح‌فر

چکیده: پایان نامه فوق در زمینه بررسی فن ساخت کاشی های طلاچسبان مدرسه شمسیه یزد تهیه گردیده است. این کاشیها تنها نمونه های باقی مانده از کاشی های ازاره این مدرسه ایلخانی بوده و تکنیک ساخت این کاشی ها به روش نقاشی رو لعابی است که طلاچسبانی های ظریفی نیز بر آن اجرا شده است. طی این پروژه آنالیز های کمی و کیفی متفاوتی از کلیه اجزا تهیه گردید. همچنین مطابقت هایی با نمونه های هم عصر این کاشیها در مسجد جامع یزد نیز انجام شد که شباهت ساختاری زیادی وجود نداشت و به نوعی تکنیک نمونه های مدرسه شمسیه در شهر یزد منحصر به فرد می باشند. تعداد کثیری از کاشیهای مذکور از بدنه ایوان بنا جدا گردیده و امروزه در انبار میراث فرهنگی نگهداری می شود. نمونه های باقی مانده در بنا در وضعیت نا مطلوبی واقع شده اند و طی آسیب شناسی های انجام شده در این پروژه علل بروز این آسیب ها بررسی و بنا به اولیت تخریب دسته بندی شدند. در نهایت بر این اساس طرح مرمت و حفاظت از این آثار ارائه گردید.

مشاهده‌ی صفحات اولیه: پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)نوشته‌های مرتبط: