فائزه اصفهانی‌پور

بررسی فن‌شناسی، حفاظت و مرمت یک نمونه گچبری ایلخانی از بقعه‌ی سید شمس‌الدین شهر تاریخی یزد


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما:
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا