الهه ارباب‌زاده بروجنی
بررسی فن‌شناشانه‌ی الیاف فلزی گلابتون و اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافته‌های تاریخی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه; محسن شنبه


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: